Menu

Iz knjige

Kako psi komuniciraju? - ulomak iz knjige Mirte Jambrović

KAKO PSI KOMUNICIRAJUPsi komuniciraju svim osjetilima i cijelim tijelom. Informacije primaju vidom, sluhom, njuhom, dodirom i okusom. U primanju informacija okusom koriste se Jacobsonovim ili vomeronazalnim organom (vidi str. 49). Tri najvažnija oblika komunikacije su vizualna, zvučna i olfaktorna komunikacija.…
Read more...

Psima s ljubavlju - ulomak iz knjige Vlade Bolhe

"....Dakle, princip je uvijek isti: ako odobravamo ponašanje psa tada ga trebamo višestruko pohvaliti i nagraditi (ali bez pretjerivanja s poslasticama), a ako učini nesto nedopušteno "kazna" treba uslijediti odmah, treba biti samo i isključivo verbalna (kratko, jasno i glasno…
Read more...

Bio sam pas i opet sam - ulomak iz knjige o Van Dogu (s psećeg prevela Pepa Puh)

Ako ima buhe,ne znači da je pas.                             Bela                                                                                                                                                                                                                                   Van Dog             "ĆUFTIN odnos prema meni poprimao je novi oblik (ne oblik kobasica, ali svejedno dobar). Prestao me napadat (ako se ono što je činio može tako nazvati jer nikad me zapravo…
Read more...
Subscribe to this RSS feed